Aaenic Poems, EP, 2002/2003


Vzpomínky na život / Theia Lyssa
Memories..
 


Elven Mirror 

Elven mirror..

Gothic has fallen in our thoughts
And fire´s scattering our hearts
We´re looking for the paradise
Paradise in remnent of disguise

Silently.....Rotting irony
Did we have third eyes
Or is it just a dream
Living inside our lies
It´s possible to scream

We have lost the paradise
With tears / elven eyes
Strange hearts and unclean spirits
And eyes lost in our lies

Meet me in your dreams, please
You know, that I´m your tears
With devil on our lips
We live in bloody years

Try to be succesful
Lead the way
Become the beast
And do what I say

Gothic has fallen in our thoughts
And fire´s scattering our hearts
We ´re looking for the paradise
Paradise in remnent of disguise

Silently.....rotting irony

 

Aaen Anima
Aaen Anima - Theia Magna..


In Atharaxia
Vyhasnutí srdce..
Bolest přestala..
Pohřeb uvnitř..
K srdci doléhá už jen hudba..

In Atharaxia..

I killed my emotions..
I kliied my memory..
I killed my obsessions..
I killled what I was (there´s just a vibration)

I´m inlighted!!!!!
What´s deity?
Myself..
I killed myself!!

 

Aniline Harp, CD, 2003


The Curse Came Back With The Morning Stars 
The old realm beyond the Sea
Curse..
Sleep
Curse..

The prince with the blue horse is coming
He´s that man who will break the curse
By one kiss
The ancient pulse..

The curse came back with the morning stars

All -the -world -will -sleep -and -no -thing -will -take -it -back
The hands of sand clock can´t submerge

There´s coming nameless
They sleep in roses

Dreams of their sleep fade away
Her black cope
Dreams..
Her black..

Through electrons that are alone in my body
Through fields of the sky
I´m endless forever
Like my blackened side

 

Tears Of Rain Are Falling To The Abandoned Horizon 
Tired of searching of himself forever..
Black stone

Disfigured face of Fallen Angel..
Through Black stone

Face is changing
Black oasis in the middle of the desert

The rain cries
The rain cries
Her tears are falling to the abandoned horizon

Slza se změnila v duhu,
objala plameny
a políbila je ve svém ..srdci..


Ehtel (Wading Through Ehtel River) 
Me is.. like Fire
Me is My son
Me is burnt hell
Wading
E - H T E -L


Azure Thunder
Mystery – wrought ritual
Everybody´s ´round the fire
Their cops are red
And talk about me

Dark powers appear
New Era begins
They´re changing the future
They are coming to the daemons of the rivers
I feel torture
I feel torture

Is it my body
Or is it my soul
I´m inside the circle
I observe deafly

Dark thunder..
To the ships..
Through fire..
Dark thunder !!!!!

Dark thunder through the ships to the fire


Mer 
You will feel the tear that did not fall down

 

Madhin / Křídla Propasti Světa, EP, 2003


Rose
I will create my tomb
I will be there alone
without the touch of men
Rose
I still have my hate


Křídla propasti světa
After death
you´re falling
to nobility
of Black
your holeworld is growing
holeworld
fight with


z Padajícího Spánku
spirit my energy
Aaen, be the Fall
from half-sleep..


Tak krásné nespat uprostřed noci
Tak krásné nespat uprostřed noci.....


V
Ascelo,
dal jsem Ti nazřít temnotu světa
mým vínem
bylas krásná a veselá
odpusť mi
nebo mne blahořeč
ve jménu větru
který kousek Tebe zabil
a vzal Ti radost z očí povrchnosti
taky už padáš..
do vznešenosti Černé
rostou Ti křídla propasti
Světa

Vyzdobím si svou hrobku
zůstanu tam téměř sám
bez dotyku mnoha lidí
růžemi

ještě mám svou nenávist

Nesdělitelná hluboká temnota
sídlí ve mně
sídlím v ní__
sídlíme v sobě

Tak krásné nespat uprostřed noci

Napsal jsem na zeď překlad textu krásné písně
a objal jsem jej
je šílený stejně jako hudba, která jej nese
o dětství, temnotě,
smutku, podzimu
bolesti
nenaplněnosti
úniku
odporný svět .. slyším zpěv dívky

objal jsem..

Myšlenky se mění v hudbu
hudba místo myšlenek
hudba je jiná než myšlenky
ani ne lepší
ani ne horší
hluboká a iracionální
vesmírný jazyk..
řev..
dotyk Temnoty
pohlavní styk s Temnotou
oboustranný bez citu
spojení spirituality a duchovního sexu

na iracionálních troskách Světa putují hlasy

..  únik z Nevolnosti

Nenávisti a Zhnusení
jste tak krásné ve své nahotě
ve své Upřímnosti

na iracionálních troskách

Duše má energie
AAENE BUĎ PÁD
(z polospánku)

Budeš se jmenovat Madhin
má krásná louko ..
tak opuštěná
tak krásná
celý den Tebou nikdo z lidí neprojde
celý den nikoho z lidí nespatříš
jen mne
Madhin..
ležím na Tobě
uprostřed květů
ve zpěvu květin

díky, že jsi
díky, že jsi

jsem v rouchu
pokryt indickou látkou
hovořím se Zemí
a se Sluncem
Vítr opájí mé řasy

Madhin..

   

  Another Brick In The Fall, EP, 2004

Chess And Pissing To Seawaves
chess and pissing pissing to seawaves
Aaen´s pissing
Ascela´s pissing
Zirkon´s pissing
Jari´s drinking everybody´s pissing

do you play chess?
I have never won
do you play chess?
yes, but I have never won

I just I just give here my pissing

hijo de puta
concha tu madre
Tycho de Brahe

finger looking on the moon
another brick in the spoon

ruins ruins ruins ruins ruins ruins ruins ruins
ruins ruins ruins ruins ruins ruins ruins ruins


Null Ruins 
mé hluboké prožitky
chvíli možná zůstanou jen emoce
a časem
se vše stane slovy
pak umřou i slova
vše se stane lagunou bez vzduchu
než mrtvola vyplave a shnije
třikrát horší než smrt

chess and pissing to seawaves

 

Sebepochodeň / Selftorch, EP, 2006

Eyja Frostbitten 
self torch
that I created
self torch
that I created
self torch
that I created
ethereal
I created
my burn and will 


Spread Darkness Myself

Seeking good in the world
But I can´t find the clue
Evil seems to be much stronger
Spreading in everyone of us
What is to be done
What to do to drain power from it
What if I could just
Spread darkness myself
Thought it´s not good at all
Taught to eradiate love
But finding out for sure
World is fucked up
I was so young
I was so naive
But already
I´m ready to ....

 

Aaen Anima 2, 2-EP, 2008

EP 1: „Pýcha a Svéhlavost“
Pýcha a Svéhlavost

To See The Fifth Dimension
Dialogue
Aaen Eyja
Pýcha a Svéhlavost nikdy nepředcházejí pád / Pride And Free Will Never Precede The Fall
Ethera

My Ancient Life In Egypt
sentence 7
Náklonnost k zvířatům a stromům, lhostejnost k lidem; Affinity To Animals And Trees, Indifference To Mankind

EP 2: „nikdy nepředcházejí pád“

nikdy nepředcházejí
Infinity / lipfinity (Nekonečno – Rty – Nekonečno)
Jdi do (svého) středu / Va à (ton) centre
Náklonnost k přírodě, lhostejnost k lidem / Affinity To Nature, Indifference To Mankind
Aaen Eyja
Walking Through The Midnight Sun
Ethera

My Ancient Life In Egypt

 

pád

Infinity / lipfinity (Nekonečno – Rty – Nekonečno)
Jdi do (svého) středu / Va à (ton) centre
Náklonnost k přírodě, lhostejnost k lidem / Affinity To Nature, Indifference To Mankind
Aaen Eyja
Walking Through The Midnight Sun
Ethera

My Ancient Life In Egypt
Ethera

______________________________________________________________

other Aaen Anima lyrics

Enchant Boats
The weight of decision
The weight of pain
The weight of feelings
The weight of grave

Slave of the ocean of his regret
Slave of his rain..

It´s very hard to
Float on two ships
My enchant spirit
My bloody lips 

When the boats of decision
Become to recede
Away from them
From place where (they) meet

I have to embark
Only on one
Decide between two ships
Or to get growned
Sigh!!!!!

You will reproach your fault
On first or second boat

You will feel the weight of decision
On every boat

You will feel the tear that did not fall down

Endless amount
Of wounding boats
In time of human
Million thoughts

I¨m walking in my thoughts
I´m walking in tunnels
But every decision is
Mine
 

______________________________________________________________________________________
lyrics by Aaen
except Chess And Pissing To Seawaves (Aaen/Ascela) a Spread Darkness Myself (Saaashky)
all rights reserved